Kite Surfer, Thorpe Bay

Ref:
Date:
Location:
Thorpe Bay
Photographer:
Chris J Ward

Kite Surfer, Thorpe Bay

Ref:
Date:
Location:
Thorpe Bay
Photographer:
Chris J Ward